Volwassenen

C
oaching counselling en  voor volwassenen die:
- dreigen vast te lopen of een algemene onvrede hebben over het eigen
   functioneren 
- spanning ervaren op allerlei gebied 
- buiten de groep staan, meer contacten willen maken 
- tegen conflicten aanlopen 
- negatief over zichzelf en anderen zijn 
- last van faalangst hebben 
- om willen leren gaan met autoriteit 
- een eigen weg willen vinden binnen de veranderingen in het leven 
- een stijl zoeken die past bij de eigen mogelijkheden en voorkeuren 
- begeleiding willen in de loopbaan 
- om willen kunnen gaan met beperkingen die ze hebben 
- om willen leren gaan met de gevoelens van zichzelf en anderen  
- voor zichzelf op willen komen, 'nee!' willen leren zeggen. 
 
Wat is coaching/counselling
Coaching/counseling is een didactische werkvorm ter ondersteuning van een veranderingsproces. Het proces duurt kort en is doelgericht. Zij beweegt zich op het vlak waar de volwassene zich in haar*) omgeving (context) bevindt. 
 
Tijdens de sessies nemen we het eigen handelen onder de loep. Op die manier kunnen we met elkaar de afstemming  vergroten tussen het denken-voelen-willen-handelen van degene die gecoacht wordt. Op die manier kunnen we verkregen inzichten vertalen naar wenselijk gedrag. Met dit nieuwe gedrag zullen we vervolgens oefenen.

Ook wordt er in coaching/counseling aandacht besteed aan de manier waarop de gecoachte van de eigen ervaringen leert. Hierdoor kan zij haar handelingen ook na afloop van het traject zelfstandig blijven verbeteren.
*) lees waar 'zij' staat ook 'hij', waar 'haar' staat ook 'zijn' of 'hem'.

De coaching/counselling:
- bestaat uit ongeveer 6 tot 8 bijeenkomsten van 1 uur (afhankelijk van de vraag)
- vindt plaats op vertrouwensbasis 
- is individueel 
- kan in opdracht van de werkgever plaatsvinden 
- start met een intakegesprek waarin de gewenste situatie besproken wordt
- een plan van aanpak wordt voorgelegd en afgestemd 
- maakt gebruik van verschillende werkvormen en trainingen
- de coaching/counseling vindt plaats in de praktijk in Obdam of bij het bedrijf waar cliŽnt werkzaam is.


Joke Borst   |    Lutkedijk 26   |   1713 KP  Obdam   |   M 06 5336 3705     |   E  info@jokeborst.nl  |    © Copyright 2008-2018    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy