Links             Interessante informatie over opvoeding:
Balans                            www.balansdigitaal.nl  
Landelijke vereniging voor ouders met kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis
 
In de Wolken                   www.in-de-wolken.nl 
Richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een dierbare
  
J/M                                 www.jmouders.nl 
Voor vragen over school of opvoeden
 
Kindertelefoon               www.kindertelefoon.nl
 
Leren met 7 zintuigen    www.7zintuigen.nl
De zeven zintuigen en hun prikkelverwerking

                         Geregistreerd bij:
ABvC                    www.abvc.nl 
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, nr 116983                               Algemene voorwaarden

RBCZ                    www.rbcz.nu
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, TCZ Tuchtrecht Complementaire Zorg, nr 301409R
 
SCAG                    www.scag.nl
Geschilleninstantie, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze, nr 14576

EMDR                    www.emdr-therapeuten.nl
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland
 
SKJ                        www.skjeugd.nl
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, jeugd en gezinsprofessional, nr 100025283

LVSC                     www.lvsc.eu 
Land. Vereniging voor Supervisie en Coaching, geregistr. supervisor en register coach, nr S 11351
  
CRKBO                  www.crkbo.nl     
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, zelfstandig werkend docent/trainer

Triple P                 www.triplep-nederland.nl, www.nederlandsjeugdinstituut.nl      Opvoedondersteuning  
 
Kamer van koophandel  nummer 37153860    VOG  In bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag

Joke Borst   |    Lutkedijk 26   |   1713 KP  Obdam   |   M 06 5336 3705     |   E  info@jokeborst.nl  |    © Copyright 2008-2018    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy