Links             Interessante informatie over opvoeding:

Balans                            www.balansdigitaal.nl  
Landelijke vereniging voor ouders met kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis
 
In de Wolken                   www.in-de-wolken.nl 
Richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een dierbare
  
J/M                                 www.jmouders.nl 
Voor vragen over school of opvoeden
 
Kindertelefoon               www.kindertelefoon.nl
 
Leren met 7 zintuigen    www.7zintuigen.nl
De zeven zintuigen en hun prikkelverwerking

                         Geregistreerd bij:

LVSC                     www.lvsc.eu 
Land. Vereniging voor Supervisie en Coaching, geregistreerd supervisor en coach
  
CRKBO                  www.crkbo.nl     
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, zelfstandig werkend docent/trainer

EMDR                    www.emdr-therapeuten.nl
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland
 
SKJ                        www.skjeugd.nl
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, jeugd en gezinsprofessional

Triple P                 www.triplep-nederland.nl, www.nederlandsjeugdinstituut.nl      Opvoedondersteuning  
 
Kamer van koophandel  nummer 37153860    VOG  In bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag

Joke Borst   |    Lutkedijk 26   |   1713 KP  Obdam   |   M 06 5336 3705     |   E  info@jokeborst.nl  |    © Copyright 2008-2018    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy