Supervisie werknemers en werkgevers

Supervisie is voor werknemers en werkgevers die:
- beter inzicht willen krijgen in het eigen functioneren 
- beroepsdeskundigheid, professionaliteit verder willen ontwikkelen
- een stijl willen ontwikkelen die past bij persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren
- een weg willen vinden binnen bij veranderingen (b.v. nieuwe werkkring)
- werkdruk als te belastend ervaren
- bezig zijn met een re-integratieproces
- de communicatie willen verbeteren
- dreigen vast te lopen of een algemene onvrede hebben 
- helder willen krijgen welke loopbaanrichting de gewenste is
- zich beter willen inpassen in een team (b.v. na langdurige ziekte of na verandering van   functie)
- het leidinggevend vermogen willen versterken of beter willen leren delegeren
- met nieuwe taken te maken krijgen.

Wat is supervisie?
Supervisie is een vorm van nascholing, het is een didactische werkvorm ter bevordering van de beroepsdeskundigheid. Het is diepgaander dan coaching. Zij beweegt zich op het vlak waar persoon, beroep en werkomstandigheid elkaar ontmoeten.

Supervisie is erop gericht de afstemming tussen het denken-voelen-willen-handelen van de supervisant (degene die supervisie krijgt) in werksituaties te vergroten. Bij supervisie wordt aandacht besteed aan de manier waarop de supervisant van de eigen werkervaringen leert, waardoor zij*) zich ook na afloop van het supervisietraject zelfstandig kan blijven verbeteren in haar beroepsmatig functioneren.

*) lees waar 'zij' staat ook 'hij', waar 'haar' staat ook 'zijn' of 'hem'

De supervisant wordt op systematische wijze uitgenodigd het eigen functioneren in het werk te analyseren en te reflecteren. Verkregen inzichten worden vertaald worden naar het handelen in de praktijk van alledag.

Supervisie biedt binnen de hectiek van alledag structuur, rust en tijd voor reflectie met als doel een verrijking van het persoonlijk functioneren in het beroep.

Waar?
De supervisie vindt plaats in de praktijkruimte in Obdam of op het bedrijf waar cliŽnt werkt.Joke Borst   |    Lutkedijk 26   |   1713 KP  Obdam   |   M 06 5336 3705     |   E  info@jokeborst.nl  |    © Copyright 2008-2018    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy