Ondersteuning kinderen en jongeren
  Coaching en Counselling voor kinderen en jongeren die:
- dreigen vast te lopen of een algemene onvrede hebben over het eigen
  functioneren
- last van faalangst hebben 
- die geplaagd en gepest worden 
- weerbaarder naar het voortgezet onderwijs willen gaan 
- negatief zijn over zichzelf en anderen 
- spanning ervaren op allerlei gebied 
- slaapproblemen hebben 
- buiten de groep staan, meer contacten willen maken 
- steeds tegen conflicten aanlopen 
- om willen leren gaan met autoriteit
- een eigen weg willen vinden binnen de veranderingen in hun leven 
- een stijl zoeken die past bij eigen mogelijkheden en voorkeuren 
- met hun beperkingen willen leren omgaan 
- met de gevoelens van zichzelf en anderen willen leren omgaan  
- voor zichzelf op willen komen, 'nee!' leren zeggen

Wat is coaching/counseling?

Coaching/counseling is een didactische werkvorm ter ondersteuning van een veranderingsproces. Het duurt kort en is doelgericht. Zij beweegt zich op het vlak waar de gecoachte zich in haar*) omgeving (context) bevindt.

Tijdens de sessies nemen we het eigen handelen onder de loep. Op die manier kunnen we met elkaar de afstemming  vergroten tussen het denken-voelen-willen-handelen van degene die gecoacht wordt. Op die manier kunnen we verkregen inzichten vertalen naar wenselijk gedrag. Met dit nieuwe gedrag zullen we vervolgens oefenen.

Bij coaching/counselling wordt aandacht besteed aan de manier waarop de gecoachte van de eigen ervaringen leert. Hierdoor kan zij haar handelen ook na afloop van het traject zelfstandig blijven verbeteren.

*) lees waar 'zij' staat ook 'hij', waar 'haar' staat ook 'zijn' of 'hem'

De coaching/counseling:
- vindt plaats in opdracht van de ouders/verzorgers
- bestaat uit gemiddeld 8 bijeenkomsten van 1 uur
- vindt plaats op vertrouwensbasis
- is individueel of in groepjes tot 3 kinderen
- is voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar
- start met kennismaken en een methode waarmee inzicht gegeven wordt in het eigen
  gedrag en dat van de ander, waarna de gewenste situatie besproken wordt.
 
- maakt gebruik van veel verschillende middelen en methodes.
- vindt plaats in de praktijk in Obdam of in overleg bij de cliŽnt thuis.

Ouders/verzorgers/leerkrachten krijgen voorlichting en ondersteuning om het draagvlak voor het leren van het kind te vergroten.Joke Borst   |   Lutkedijk 26   |   1713 KP  Obdam    | M 06 5336 3705      |  E   info@jokeborst.nl   l   © Copyright 2008-2014    |     Disclaimer    |    Privacy