Opvoedondersteuning

Opvoeden gaat niet van zelf. Soms hebben ouders vragen, twijfels, zorgen of weet men niet goed meer wat te doen. Vaak helpt het om er met een professional over te praten, samen de zaken op een rijtje te zetten en te kijken naar mogelijkheden. 

Indien individuele gesprekken niet voldoende zijn, kan/kunnen het kind en/of de ouders ook in de thuissituatie begeleid worden.
 
Coaching mogelijkheden zijn:
- ondersteuning voor ouders en/of kind
- communicatietraining voor het kind samen met (een van) de ouders
- begeleiding van het kind en/of de ouders in de thuissituatie
- video-interactietraining
- ondersteuning door middel van Triple P

Wat is Triple P? 
‘Triple P’ staat voor Positief Pedagogisch Programma. Deze vorm van opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar.
Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.

Triple P biedt informatie en advies bij veelvoorkomende opvoedingsvragen en -problemen. Met behulp van dit programma wordt geleerd om valkuilen in de opvoeding tijdig te herkennen. Zo kunnen veel problemen worden verholpen of voorkomen.

Triple P kan helpen om:
- de band tussen ouders en kinderen te versterken
- kinderen nieuwe vaardigheden te leren
- goed gedrag bij kinderen te bevorderen
- kinderen beter te leren luisteren
- duidelijke regels te stellen in de opvoeding
- consequent en doortastend te reageren op ongewenst gedrag
- disciplinemaatregelen te gebruiken die effectief zijn
- en….meer te genieten van het opvoeden.  
Meer informatie vindt u op www.triplep-nederland.nl

Joke Borst   |    Lutkedijk 26   |   1713 KP  Obdam   |   M 06 5336 3705     |   E  info@jokeborst.nl  |    © Copyright 2008-2018    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy